Stopp i avlopp – ett dåligt omen

Den som är ägare till fastigheter måste se till att husens innersta i form av avloppsrör mår bra. Stopp i avlopp är ett tecken på att allt inte står rätt till.

Avloppsledningar fungerar efter den välkända devisen “att vara men inte synas”. Det är inte nog med det utan de hör vanligtvis inte ens av sig och deras hälsa tiger still. Det är först när boende hör av sig med klagomål om stopp i avlopp som avloppsrören får den uppmärksamhet de förtjänar. Problem med att vattnet inte rinner ut tillräckligt snabbt från en diskho, brukar vanligtvis avhjälpas med en vaskrensare.

Om vattnet från en toalett inte spolas ut ordentligt är det fara å färde. Orsaken bakom en sådan situation kan vara flera. Detaljer som inte borde ha spolats ut via toaletten kan ha fastnat i vattenlåset eller längre ner i fastighetens labyrint av ledningar.

Stopp i avlopp – fotografera ledningarna

Om du som fastighetsägare fått klagomål från de boende att det kluckar i diskhon och att vattnet inte rinner ut ordentligt, är det dags att kontakta en firma som kan inspektera avloppsledningar. Efter en sådan inspektion får du ett dokument som visar om det finns proppar i systemet eller om rören har skadats på något ställe.

När dokumentationen finns på plats är det dags för åtgärder. Den enklaste är att låta högtrycksspola ledningssystemet. Det kan också tänkas att skadade rör måste bytas. I äldre fastigheter kan det bli aktuellt att relina rören, vilket innebär att ledningarnas insida bekläds med en stark plastslang.

För att få hjälp med stopp i avlopp så kan du besöka stoppiavlopp.nu .

Publicerat den
Kategoriserat som VVS