Hygienen är viktig både i hemmet och på jobbet

Många sjukdomar kommer som ett brev på posten skickat från den miljö man vistas i. Det kan vara skolan, det kan vara kontoret eller det kan handla om ditt eget hem och spelar ingen roll. Bättre hygien och bättre – mer regelbunden – städning skulle kunna hindra att många människor blev sjuka och här ska man även säga direkt att detta inte får gå för långt heller; vissa baciller fyller också ett syfte och kan snarare stärka immunförsvaret än att göra det svagare. Det behöver alltså inte efter varje städning som sker lukta som ett badhus – men att det ska vara rent handlar heller inte om det. Det vi menar här är att många moment av städning sker för sällan och speciellt de som vi lägger över ansvaret på andra att sköta och ta om hand.

I sitt eget hem så sköter man generellt sin egen städning och där burkar det sällan uppstå några större problem; man vet ungefär när man städade senast, hur grundligt detta skedde samt vad man fokuserade extra hårt på. Hemmet är således inte det värsta inom det här med sjukdomar kontra dålig städning; istället handlar det om övriga miljöer som man dagligen vistats i.

Hur ser det ut med kontorsstädning på ditt jobb och hur ser städningen ut på dina barns dagis eller förskola? Vid just en kontorsstädning så lägger man ju över ansvaret för sin hälsa i två stycken olika händer – dels på den som äger företaget och beslutar om hur frekvent denna kontorsstädning ska äga rum och dels också på den som utför denna kontorsstädning. Här har man också rätt att som anställd ställa vissa krav på sin chef; tycker du att det är för smutsigt och för ohygieniskt på ditt jobb – ja, kräv då att det ska genomföras mer regelbunden kontorsstädning. Detta ligger ju indirekt också i din chefs eget intresse – kan han tillgodose mer kontorsstädning så kommer ju också mindre sjukdagar att användas; något som gynnar hela företaget.

Ge dina barn bättre vanor

Då det handlar om dina barn så ska man här veta att exempelvis ett dagis i sig får räknas som en mindre smitthärd där bakterier och baciller sprids runt mellan barnen hela tiden. Här ska man också veta att detta är svårt att helt roda bot på; städpersonal på dagis och på skolor gör ett hästjobb som det är redan och man kan inte begära att fröknar och lärare ska ställa sig och dammsuga eller torka golven under dagarna. De har ju trots allt ett annat viktigt jobb att göra, eller hur?

Hemligheten här ligger i att du som förälder lär ditt barn goda mat- och toalettvanor som i sin tur leder till en bättre miljö för alla. Om samtliga föräldrar kunde hjälpa till med detta – gå till sig själv och till sina egna barn – så skulle förmodligen sjukdomarna minska betänkligt. Att vi ständigt går omkring och är sjuka så pass mycket som vi är i dagsläget är oacceptabelt då många av dessa sjukdomar faktiskt handlar om att sköta om sin städning på ett bättre sätt. Det handlar om att tänka till i sitt eget hem, ställa krav på chefen – kontorsstädning – och att lära sina barn om det viktiga som ligger i en god hygien.

Publicerat den
Kategoriserat som Städtips